EUROOPA REGIONAALARENGU FONDI TOETUS

2018.aastal taotleti EAS-ilt Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest toetust Kaberneeme sadama rekonstrueerimise 2. etapi läbiviimiseks, mille käigus on plaanis lõpuni viia 2015.a. alustatud ambitsioonikas investeering. Selle tulemusena muudetakse endine lagunenud kalasadam piirkonna üheks atraktiivsemaks külastusobjektiks, millel on märkamisväärne panus Eesti rannikuala mereturismi arengusse ja väikesadamate võrgustiku kujunemisse.

Väljavõte EAS otsusest:

… rahuldada Kaberneeme Marina OÜ (edaspidi toetuse saaja) taotlus projektile, mille eesmärgiks on Kaberneeme väikesadama muutmine atraktiivseks külastusobjektiks nii merelt kui maismaalt saabuvatele turistidele läbi sadama turvalisuse parandamise, teenuste valiku täiustamise ja sadama majandamise jätkusuutlikkuse tagamise. Projekti kogumaksumus on 289 637,45 eurot (kakssada kaheksakümmend üheksa tuhat kuussada kolmkümmend seitse eurot, nelikümmend viis senti), millest omafinantseering on minimaalselt 89 787,62 eurot (kaheksakümmend üheksa tuhat seitsesada kaheksakümmend seitse eurot, kuuskümmend kaks senti) ja toetus on maksimaalselt 199 849,83 eurot (ükssada üheksakümmend üheksa tuhat kaheksasada nelikümmend üheksa eurot, kaheksakümmend kolm senti); …

TÄIENDAVAD INVESTEERINGUD

Projekti käigus tehakse järgmised investeeringud sadama infrastruktuuri:

a. Täiendav osa akvatooriumist süvendatakse enne uue lainemurdja-kai paigaldamist 2,5 meetrini;
b. Sadamasse paigaldatakse uus 60-meetrine massiivne betoonist ujuvkai-lainemurdja koos varustuse ja valgustusega, mille abil kaitstakse akvatoorium ida ja kagu tuultest ja lainetusest ning luuakse 10 uut külaliskohta (s.h. 2 – suurtele, üle 20 m pikkusega laevadele) ja 4 uut püsikohta;
c. Asfalteeritakse uue kai tagala, mis võimaldab pakkuda kraanaga tõsteteenust aluste veeskamiseks ja väljatõstmiseks. Sellega luuakse uus sadamateenus;
d. Rajatakse 10-kohaline karavaniparkla koos elektrivõtu postidega, millega seoses lisandub sadamas uus turismiteenus uuele sihtgrupile – matka-autodega reisijad;
e. Ehitatakse uus atraktiivne saunahoone terrassidega, mille baasil saab pakkuda uut teenust nii külalisaluste meeskondadele kui teistele sadama külastajatele, s.h. hooajaväliselt – seltskondlikeks üritusteks ja seminarideks.

UUED TEENUSED

Ostetakse ja paigaldatakse järgmised seadmed ja inventar uute teenuste pakkumiseks:

f. Laste mänguväljak – uus tasuta külalislahkuse teenus sadamat külastavatele pereturistidele nii merelt kui maismaalt (seni teenused sellele sihtgrupile puudusid);
g. välitrenažöörid – samuti uus tasuta külalislahkuse teenus kõigile külastajatele;
h. pesumasin-kuivati – uus mugavusteenus külalisaluste meeskondadele;
i. professionaalne survepesur – uus sadama tugiteenus peamiselt slippi ja püsikohtade kasutajatele.